Aktualności

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Monar

Podczas IX Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 9.12.2017r. członkowie Stowarzyszenia Monar wybrali nowy Zarząd Główny. W jego skład weszli:

Przewodnicząca

Elżbieta Zielińska

Wiceprzewodniczący

Adam Lewicki

Adam Nyk

Sekretarz

Jagoda Władoń

Członkowie

Darek Boryczka

Roman Piniaś

Małgorzata Sioma

Marta Stefaniak – Łubianka

Marek Świderski

Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej:

Helena Strzałkowska

Rafał Domański

Janusz Kozłowski

oraz Komisji Etyki:

Mariola Jaczewska

Anna Pejas

Joanna Olter