Aktualności

O strategii rozwiązywania problemów uzależnień w Białymstoku

O lokalnej strategii rozwiązywania problemów uzależnień dyskutowano w Białymstoku, gdzie 11.05.2018r. odbyła się druga z cyklu 13 konferencji organizowanych przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim i ROPS w Białymstoku.

Do udziału w konferencji zaproszono pracowników oświaty, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Białymstoku i województwie podlaskim oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Białystok

 

Prelegentami byli eksperci z kraju i zagranicy, wśród nich Jagoda Władoń, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR , której wystąpienie poświęcone było zintegrowanemu podejściu w budowaniu skutecznej strategii  rozwiązywania problemów uzależnień.

Źródło: https://bit.ly/2Kog9uQ

 

 

W programie konferencji uwzględniono:

  • programy i metody profilaktyki, leczenia i ograniczenia szkód zdrowotnych realizowane w ramach gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
  • przepisy prawa ,
  • zasady powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
  • zasady prawidłowej współpracy międzyinstytucjonalnej
  • problemy uzależnień i sposobów ich rozwiązywania w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Najbliższe konferencje realizowane w ramach cyklu odbędą się w Zielonej Górze (28 maja), Lublinie (6 czerwca) i Kielcach (7 września).

Relacja z konferencji: https://bialystok.tvp.pl/37168303/11052018-godz1830