Aktualności

Obradował Parlament Pacjentów MONARU

Podczas spotkania w Warszawie Parlament Pacjentów Stowarzyszenia MONAR zadeklarował chęć udziału społeczności monarowskich ośrodków w Światowych Dniach Młodzieży, zapoznał się z planami działalności „Fundacji na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej MONAR” oraz omówił nadchodzące imprezy sportowe i kulturalne.

Parlamentarzyści reprezentujący pacjentów leczących się w ośrodkach MONARU obradowali 10 maja w warszawskim Centrum Pomocy Bliźniemu. Na wstępie rozpatrzyli sprawę ewentualnego udziału pacjentów MONARU w Światowych Dniach Młodzieży – wielkim spotkaniu z papieżem Franciszkiem, które ma odbyć się w 2016 r. w Krakowie. Parlament zdecydował się wystąpić do organizatorów ŚDM z pismem sygnalizującym chęć uczestnictwa monarowskiej młodzieży w tym wydarzeniu.

Następnie przedstawiciele zarządu „Fundacji na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej MONAR” przybliżyli parlamentarzystom plany dotyczące działalności tego podmiotu, który ma odpowiadać na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia MONAR kończących terapię i szukających swego miejsca na rynku pracy. Temat wzbudził zainteresowanie młodzieży i wywołał dyskusję, która zaowocowała pomysłami na tworzenie opartych na potencjale poszczególnych ośrodków przedsiębiorstw społecznych, takich jak stolarnia, czy gospodarstwo rolne.

W dalszej części spotkania omówiono zbliżające się imprezy sportowe i kulturalne, w których udział mają wziąć pacjenci ośrodków MONARU: turniej piłki ulicznej w Nowolipsku, Marsz „Harpagon” imienia Lecha i Marii Kaczyńskich (24 godziny, 101 km do przejścia) oraz czerwcowy festyn profilaktyczno-promocyjny w Warszawie, który chcieliby zorganizować parlamentarzyści we współpracy ze Stowarzyszeniem. Ostatnia z wymienionych imprez ma się wpisać w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii i stać się okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności dorobku artystycznego poszczególnych placówek MONARU. Na zakończenie ustalono, że kolejne spotkanie Parlamentu Pacjentów odbędzie się w Zbicku.