Aktualności

Oferta profilaktyczna dla szkół i innych placówek

I. CZYM JEST PROJEKT PROFILAKTYKA POPRZEZ WARTOŚCI
Profilaktyka uzależnień zawsze odgrywała ważną rolę w działaniach MONARU. Można wręcz powiedzieć, że właśnie z profilaktyki, z podjętej przez samą młodzież inicjatywy zapobiegania narkomanii, wyrósł ruch społeczny, który następnie przekształcił się w stowarzyszenie. W roku 2012, nawiązując do najlepszych tradycji MONARU, zapraszamy do korzystania z naszej oferty profilaktycznej.
„Profilaktyka poprzez wartości” to nowoczesny, interaktywny projekt, który może być wykorzystywany we wszystkich typach szkół, w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, placówkach socjoterapeutycznych, świetlicach profilaktycznych, klubach młodzieżowych, a także specjalnych placówkach oświatowych. Opiera się na założeniu, że w profilaktyce ważne jest nie tylko przekazywanie informacji o zagrożeniach, ale przede wszystkim kształtowanie postaw i promowanie wartości, dzięki którym młody człowiek świadomie wybiera życie wolne od uzależnień – ponieważ wydaje mu się atrakcyjne, ciekawe, cenne.
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw wolnych od nałogów, wzorów satysfakcjonującego życia, gotowości do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego oraz promocja zdrowego stylu życia. Ponadto „Profilaktyka poprzez wartości” umożliwia młodzieży czynny udział w świadomym kształtowaniu postaw, poglądów i opinii wobec zjawiska narkomanii, alkoholizmu i przestępczości – w oparciu o uczciwą, rzetelną i niczym nie skrępowaną dyskusję.
Zajęcia prowadzą doświadczeni w pracy z młodzieżą animatorzy, których kwalifikacje są potwierdzone wydanym przez MONAR certyfikatem. Działania profilaktyczne MONARU prowadzone są w następujących formach:
spotkanie profilaktyczne – to jednorazowe spotkanie z grupą (klasą), trwające co najmniej 2 godziny lekcyjne;
program profilaktyczny – to cykl spotkań z tą samą grupą (klasą), najczęściej 3-4 spotkania, każde po 2 godziny lekcyjne;
akcja profilaktyczna – to jednorazowe zdarzenie w postaci koncertu, zawodów sportowych, debaty, sesji artystycznej, konkursu, zabawy integracyjnej, itp. połączone z rozpowszechnianiem materiałów edukacyjnych nt. profilaktyki uzależnień.

II. LISTA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ STOWARZYSZENIA MONAR:
Biegalewski Paweł, punkt konsultacyjny MONAR w Płocku, nr cert. 15/01-2012, tel. 24 364 54 12
Ciąglewicz Marzena, poradnia MONAR w Gorzowie Wlkp., nr cert. 8/01-2012, tel. 95 736 71 71
Frąckowiak Krzysztof, poradnia MONAR w Gorzowie Wlkp., nr cert. 17/01-2012, tel. 95 736 71 71
Goworek Marek, ośrodek MONAR w Rożnowicach, nr cert. 11/01-2012, tel. 67 26 10 852
Hojdys Wojciech, poradnia MONAR w Nowym Sączu, nr cert. 26/01-2012, tel. 18 443 74 44
Kamieński Zbigniew, ośrodek MONAR w Gdańsku, nr cert. 12/01-2012, tel. 58 349 46 90
Kamińska Anna, poradnia MONAR w Nowym Sączu, nr cert. 23/01-2012, tel. 18 443 74 44
Kędzioł Grzegorz, ośrodek MONAR w Gdańsku, nr cert. 13/01-2012, tel. 58 349 46 90
Koźma Sławomira, poradnia MONAR w Pile, nr cert. 1/01-2012, tel. 67 215 22 50
Krempicki Zbigniew, ośrodek MONAR w Krakowie, nr cert. 25/01-2012, tel. 12 654 06 10
Kurczak Agnieszka, ośrodek MONAR w Gaudynkach, nr cert. 20/01-2012, tel. 87 423 72 26
Kurczak Wiktor, ośrodek MONAR w Gaudynkach, nr cert. 24/01-2012, tel. 87 423 72 26
Makowski Marek, poradnia MONAR w Szczecinie, nr cert. 10/01-2012, tel. 91 433 46 10
Malcherczyk Paweł, ośrodek MONAR w Rożnowicach, nr cert. 28/01-2012, tel. 67 26 10 852
Michalska Agnieszka, poradnia MONAR w Szczecinie, nr cert. 5/01-2012, tel. 91 433 46 10
Przybyła Jakub, poradnia MONAR w Nowym Sączu, nr cert. 27/01-2012, tel. 18 443 74 44
Rakocz Karolina, poradnia MONAR w Częstochowie, nr cert. 29/01-2012, 34 365 48 99
Rudzińska Weronika, poradnia MONAR w Łęcznej, nr cert. 6/01-2012, tel. 81 462 87 21
Siwek Daria, poradnia MONAR w Szczecinie, nr cert. 4/01-2012, tel. 91 433 46 10
Szymczyk Seweryn, poradnia MONAR w Szczecinie, nr cert. 9/01-2012, tel. 91 433 46 10
Świercz Sylwester, ośrodek MONAR w Grabowie, nr cert. 16/01-2012, 91 397 50 00
Weber Maciej, poradnia MONAR w Nowym Sączu, nr cert. 14/01-2012, tel. tel. 18 443 74 44
Wiśniewska Anna, poradnia MONAR w Szczecinie, nr cert. 3/01-2012, tel. 91 433 46 10
Władoń Jagoda, ośrodek MONAR w Wyszkowie, nr cert. 2/01-2012, tel. 29 742 97 97
Woźniak Krystyna, punkt konsultacyjny MONAR w Białymstoku, nr cert. 7/01-2012, tel. 85 651 65 64
Zabielan Magdalena, punkt kons. MONAR w Białymstoku, nr cer. 18/01-2012, tel. 85 651 65 64

WIĘCEJ INFORMACJI O ANIMATORACH:
Screenshot_78
Magdalena Zabielan, punkt konsultacyjny MONAR w Białymstoku
certyfikat nr 18/01-2012
Ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Przebyte kursy: „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców (cz. I.), „Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży”. Realizatorka wielu programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. prowadzonego w latach 2001 – 2003 na zlecenie miasta Białystok autorskiego programu profilaktycznego dla młodzieży, nauczycieli i pedagogów. Prowadzi w różnych grupach wiekowych (młodzież do 18 r. ż., studenci, nauczyciele, wychowawcy, rodzice) warsztaty rozwoju osobistego z zakresu umiejętności wychowawczych, asertywności, komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem. Jest uczestniczką projektu „Akademia rozwoju umiejętności trenerskich”. Kontakt: tel. 85 651 65 64, e-mail: mzabielan@go2.pl

Screenshot_79