Aktualności

Ogłoszenie Komisji Statutowej

Komisja Statutowa MONARU rozpoczęła prace nad nowym kształtem statutu, który wobec zmian w prawie i nowych wyzwań, przed jakimi staje nasze stowarzyszenie, pozwoli sprawniej realizować cele organizacji. Propozycje zmian w statucie można nadsyłać do 20 lutego 2012 r.

Komisja pracuje w składzie: przewodniczący Marek Grondas (poradnia MONARU w Łodzi), sekretarz Olga Radziwon-Ghazouani (Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Warszawie), Jolanta Łazuga-Koczurowska (ośrodek w Gdańsku; przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR), Jagoda Władoń (ośrodek MONAR w Wyszkowie), Joanna Nowak (ośrodek MONAR w Ozorkowie), Barbara Tokarska (MONAR Łódź), Marek Stefaniak (Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT), Grzegorz Wodowski (poradnia MONAR w Krakowie), Iwona Sztajner (poradnia MONAR w Puławach), Marek Łabudziński (ośrodek MONAR w Graczach), Tomasz Hormański (ośrodek MONAR w Zbicku), Tomasz Kosielski (Dom dla Osób Starszych MONAR-MARKOT w Dreglinie), Wojciech Dopierała (ośrodek MONAR w Grabowie), a także pracownicy Biura ZG – Paweł Korliński (z głosem doradczym) oraz Marcin Glinka i Beata Marzec (z głosem eksperta).
Prosimy wszystkich zainteresowanych członków Stowarzyszenia MONAR o przesyłanie propozycji zmian w statucie do 20 lutego 2012 roku na adres e-mailowy: statut@monar.org. Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowej jest zaplanowane na 9 lutego (w biurze Zarządu Głównego MONARU w Warszawie, przy ul. Nowolipki 9B), pocz. o godz. 10.