Aktualności

Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii

Konferencja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii odbyła się w Konstancinie-Jeziornej w dniach 21-23 października 2013 r. Wśród jej uczestników byli przedstawiciele placówek MONARU z całej Polski, a szefowa stowarzyszenia Jolanta Łazuga-Koczurowska znalazła się w gronie wyróżnionych specjalnymi podziękowaniami z okazji 20-lecia KBPN.

– Jest mi szczególnie przyjemnie wręczyć tę nagrodę. Doceniam nie tylko dorobek, osiągnięcia, wysiłek jaki od wielu lat wkłada w pracę na rzecz osób uzależnionych, w rozwój Stowarzyszenia MONAR. Jolanta Łazuga-Koczurowska wspomaga Krajowe Biuro, trudno byłoby wymienić projekty, w których nie uczestniczyła – tak Piotr Jabłoński, dyrektor KBPN uzasadniał wyróżnienie dla szefowej MONARU. Przewodnicząca Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia była jedną z 20 osób, którym dyrektor Jabłoński przekazał pamiątkowe plakiety w uznaniu szczególnego wkładu i zaangażowania na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Dziękując za ten gest Jolanta Łazuga-Koczurowska podkreśliła, że w swojej pracy zawsze kierowała się chęcią niesienia pomocy osobom uzależnionym.

Uroczystość podsumowująca 20 lat działalności Krajowego Biura była jednak tylko jednym z wielu punktów programu trzydniowej konferencji. Dominowały spotkania robocze – panelowe i plenarne – w których aktywnie uczestniczyli specjaliści MONARU.

Screenshot_3

Sesję poświęconą społeczności terapeutycznej poprowadziła Jagoda Władoń z Zarządu Głównego MONARU, na co dzień kierująca ośrodkiem rehabilitacyjnym w Wyszkowie. W wystąpieniach panelistów poruszono różne aspekty pracy metodą społeczności terapeutycznej, w tym m.in. zastosowanie tej metody w warunkach izolacji pacjentów odbywających karę pozbawienia wolności. Jolanta Łazuga-Koczurowska omówiła w tej części konferencji doświadczenia ośrodka dla dzieci i młodzieży w Gdańsku, którym kieruje od 30 lat. Szefowa MONARU wystąpiła także w sesji poświęconej postrehabilitacji, a jednym z panelistów w dyskusji o etyce w profilaktyce i terapii uzależnień od narkotyków był Tomasz Harasimowicz, kierujący poradnią MONARU na warszawskiej Ochocie. W sesji na temat konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych wśród prelegentów znalazł się natomiast Marcin J. Sochocki, dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego Stowarzyszenia MONAR.

Obejrzyj wystąpienie Jolanty Łazugi-Koczurowskiej na temat pracy metodą społeczności terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą:

W konferencji wzięli udział terapeuci MONARU pracujący w ośrodkach stacjonarnych i poradniach dla osób uzależnionych. Niektórzy z nich zaprezentowali swoje placówki w sesji plakatowej zorganizowanej pomiędzy sesjami problemowymi i warsztatami. Działalność swojej poradni przedstawiły Weronika Rudzińska i Agata Dudek z Łęcznej, a Małgorzata Pawłowska i Krzysztof Grabowski zaprezentowali program „Narkotyki – na gorącym uczynku” realizowany przez poradnię MONARU w Krakowie.

Trzydniowe spotkanie ekspertów zakończyła sesja plenarna poświęcona w głównej mierze odpowiedzi na pytanie czy model opieki i leczenia w Polsce wymaga zmian. Wśród postulatów podnoszonych w dyskusji powracały takie kwestie jak usprawnienie wymiany informacji pomiędzy organizacjami świadczącymi pomoc osobom uzależnionym, a także wypracowanie metod współpracy, które pozwoliłyby na reprezentowanie całego środowiska w sprawach o kluczowym znaczeniu dla leczenia uzależnień.

Więcej zdjęć z konferencji