Aktualności

Ogólnopolskie seminarium MONARU na temat uzależnień

Ponad 60 osób z ośrodków terapii uzależnień w całym kraju wzięło udział w seminarium dla psychiatrów, psychologów klinicznych i terapeutów, zorganizowanej przez MONAR w dniach 9-10 czerwca w Warszawie. Tematami były leczenie substytucyjne, terapia pacjentów z podwójną diagnozą i postępowanie diagnostyczne.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia Jolanty Łazugi-Koczurowskiej, szefowej MONARU, która powitała słuchaczy oraz prelegentów i podkreśliła znaczenie spotkania dla rozwoju kompetencji kadry placówek Stowarzyszenia. Następnie dr. n. med. Bogusław Habrat przedstawił medyczne aspekty uzależnienia, poświęcając wiele miejsca w swej prezentacji uzależnieniu od opioidów.

Kolejnym prelegentem była dr n. med. Helena Baran; jej wystąpienie było poświęcone działaniu oraz dawkowaniu terapeutycznemu buprenorfiny. W dalszej części konferencji dr Piotr Serafin i dr Paweł Wierzbicki podjęli tematy wywiadu z pacjentem i indukcji leczenia, a dr Witold Siudek omówił kwestię terapii pacjentów z podwójną diagnozą (uzależnionych i cierpiących na zaburzenia psychiczne).

Screenshot_343

Drugi dzień konferencji wypełniły zajęcia warsztatowe, prowadzone przez Jolantę Łazugę-Koczurowską i Tomasza Hormańskiego. Były one poświęcone postępowaniu diagnostycznemu w uzależnieniach, a w szczególności narzędziom diagnostycznym, stosowanym procedurom, formułowaniu celów oraz indywidualnych planów terapii, a także rejestrowaniu danych w komputerowym systemie MeDOC.

Konferencja w Warszawie była kolejną z inicjatyw podejmowanych w ramach przygotowań do restrukturyzacji systemu leczenia uzależnień w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR. Kilka tygodni temu reprezentacja MONARU odbyła wizytę studyjną we Frankfurcie, odwiedzając placówki prowadzące terapię substytucyjną oraz jedną z tamtejszych społeczności terapeutycznych.