Aktualności

Ogólnopolskie spotkanie kierowników placówek MONAR-MARKOT

W Bobrowcu pod Piasecznem odbyło się 21 maja zebranie kierowników placówek Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MONAR-MARKOT. Omówiono m.in. kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji ośrodków oraz współpracą z organami samorządu i podległymi im instytucjami.

Z kierownikami spotkały się Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego MONARU, a także Teresa Sierawska, pełnomocnik ZG ds. wykluczenia społecznego. Spotkanie było kolejnym etapem prac nad standardami organizacyjnymi opieki nad osobami bezdomnymi.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. specjalizacja placówek, rola pracowników socjalnych, przygotowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, a także prawne aspekty współpracy pomiędzy MONAREM a lokalnymi samorządami i ośrodkami pomocy społecznej. Wnioski płynące z dyskusji pomogą w przygotowaniu rozwiązań służących usprawnieniu całego monarowskiego systemu opieki nad osobami bezdomnymi.

Stowarzyszenie MONAR prowadzi blisko 50 placówek dla osób bezdomnych, wśród nich ośrodki stacjonarne o różnych profilach (np. schroniska dla samotnych mężczyzn, dla matek z dziećmi, dla osób starszych), a także noclegownie.