Aktualności

Opole. Konferencja na temat HIV/AIDS

W Kuratorium Oświaty w Opolu odbyła się 7 grudnia 2012 r. konferencja poświęcona problematyce HIV/AIDS, zorganizowana przez Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS wraz z Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym. Jednym z prelegentów był Wojciech Fijałkowski, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego MONARU.

Nasze stowarzyszenie jest na Opolszczyźnie największą organizacją zajmującą się osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Wojciech Fijałkowski przedstawił prezentację na temat psychospołecznych aspektów życia z wirusem HIV. Oprócz wiceprzewodniczącego ZG w konferencji wzięło udział wielu specjalistów MONARU z naszych placówek w Graczach, Zbicku i Opolu. W trakcie spotkania omówiono sytuację epidemiologiczną, diagnostykę oraz formy pomocy dostępne na Opolszczyźnie. Odbyła się także dyskusja merytoryczna.

Podczas konferencji reprezentowane były liczne instytucje i organizacje związane z administracją, służbą zdrowia i sektorem pozarządowym. Wśród uczestników nie zabrakło wicemarszałka województwa opolskiego Romana Kolka, pełnomocnika wojewody ds. programów zdrowotnych Mieczysława Wojtaszka, pełnomocnika zarządu województwa ds. przeciwdziałania narkomanii Mirosławy Olszewskiej, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala w Opolu i konsultanta województwa ds. chorób zakaźnych Wiesławy Błudzin, dyrektora oraz pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, przedstawicieli służby więziennej, Kuratorium Oświaty w Opolu, Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także kierownika programu substytucyjnego w Opolu.

Rafał Michalik