Aktualności

Opolskie. Z Czech do Zbicka na mecz i spektakle

Ośrodek MONAR w Zbicku odwiedzili członkowie społeczności terapeutycznej FENIX z Bilej Vody w Czechach. Wizyta odbyła się w dniach 7-9 września, a goście przyjechali na rowerach, pokonując trasę liczącą 110 km.

Drużyny obu społeczności, polskiej i czeskiej, rozegrały mecz piłki nożnej na orliku Malinka w Opolu, zakończony zwycięstwem gości 6:3. Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie Opola, a wieczorem odbyły się przedstawienia teatralne grup ze Zbicka i Fenixa. Wspólna zabawa zakończyła się pieczeniem kiełbasek i śpiewami przy ognisku.
Placówki MONARU na Opolszczyźnie utrzymują stałe kontakty ze swoimi odpowiednikami w Czechach. Oprócz wizyt w placówkach i udziału w transgranicznych konferencjach na temat uzależnień, organizowane są także m.in. wyjazdy monarowskich ekip na zjazdy społeczności terapeutycznych odbywające u naszych południowych sąsiadów, jak np. Kulturfest pod Pragą.

Rafał Michalik