Aktualności

Opolskie. Konferencje z udziałem przedstawicieli MONARU

Reprezentacja placówek MONARU działających na Opolszczyźnie wzięła udział w spotkaniu polsko-czeskiej grupy roboczej związane z lecznictwem odwykowym oraz w konferencji „Drogi wyjścia”, zorganizowanej w ramach Opolskich Dni Trzeźwego Stylu Życia.

Uczestnicy transgranicznej grupy roboczej odwiedzili szereg placówek związanych z leczeniem uzależnień. Gospodarzem tegorocznego spotkania polskich i czeskich specjalistów był Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, a jego organizatorem Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. MONAR był reprezentowany przez Wojciecha Fijałkowskiego, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego i kierownika ośrodka w Graczach.

Konferencję „Drogi wyjścia”, która odbyła się w dniach 23-24 października na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu zorganizowała Fundacja Bądź Dobroczyńcą. Wśród prelegentów znaleźli się Wojciech Fijałkowski (przedstawił prezentację podsumowującą 35 lat działalności MONARU), Tomasz Hormański, terapeuta z ośrodka w Zbicku (prezentacja poświęcona nowemu podejściu do leczenia uzależnień) oraz Magdalena Raszka, która opowiedziała o programach realizowanych przez poradnię MONARU w Opolu. Swój program artystyczny zaprezentowały ponadto zespoły teatralne działające w ośrodkach w Graczach i Zbicku, a na uczestników konferencji czekały materiały informacyjne i profilaktyczne wyeksponowane na stoisku MONARU.