Aktualności

Organizacje pozarządowe razem na rzecz Ukrainy

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się 13 marca spotkanie przedstawicieli polskich organizacji zainteresowanych niesieniem pomocy Ukrainie. Wśród jego uczestników byli reprezentanci MONARU, którzy weszli w skład trzech zespołów roboczych.

Było to już drugie takie spotkanie w MPiPS. Podczas pierwszego, 25 lutego, przedstawiciele 48 organizacji wskazali obszary, w których możliwa jest pomoc dla ukraińskiego społeczeństwa ze strony polskiego sektora NGO i przedstawili własne inicjatywy w tym zakresie.

Marcowe spotkanie miało charakter roboczy. Wyłoniono pięć zespołów, które mają stanowić platformy współpracy dla organizacji działających w konkretnych dziedzinach, takich jak pomoc humanitarna i medyczna; organizowanie zbiórek publicznych; edukacja, wymiana młodzieży i pomoc stypendialna; współpraca samorządowa, pomoc rozwojowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz komunikacja i informacja. Ostatni z wymienionych zespołów ma m.in. zbierać i przekazywać informacje o całym spektrum oferty pomocowej dla Ukrainy, tak aby dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych nią osób.

Stowarzyszenie MONAR jest reprezentowane w trzech zespołach – ds. pomocy humanitarnej i medycznej (w jego skład weszła Teresa Sierawska), pomocy rozwojowej (Tomasz Harasimowicz) oraz komunikacji i informacji (Przemysław Bogusz). Kolejne spotkania, już na poziomie zespołów, mają zaowocować propozycjami konkretnych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach. W ramach własnej działalności MONAR zadeklarował gotowość przyjęcia w swoich ośrodkach na terenie województw lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego 100 osób (zarówno bezpośrednio poszkodowanych w wyniku wydarzeń na Ukrainie, jak i rodzin rannych) i zapewnienia im pełnego zabezpieczenia socjalnego w postaci noclegów, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz wsparcia psychologicznego.