Aktualności

Ośrodek MONARU w Pile z ministerialną nagrodą

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”. Wśród wyróżnionych tytułem „Najlepszej inwestycji w człowieka 2014” znalazł się projekt „Ul dla pszczół” Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

Projekt służył podniesieniu aktywności społecznej i zawodowej 70 osób przebywających w ośrodkach dla bezdomnych w Pile. Dzięki niemu powstała spółdzielnia socjalna Perfekcja przy ul. Kadetów 4/u5-u6, która codziennie serwuje domowe obiady, wypieki oraz zdrowe sałatki. W wyniku realizacji projektu zatrudnienie znalazło 20 osób, kilkoro uczestników usamodzielniło się bądź podjęło naukę.

– Cieszy mnie ta nagroda, ale przede wszystkim bardzo konkretny efekt, jaki przyniosły nasze działania – podsumowuje Lech Gąsiorowski, dyrektor Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, który odebrał wyróżnienie z rąk minister Marii Wasiak.