Aktualności

Oświadczenie ZG MONARU w sprawie publikacji Jacka Charmasta

W związku z publicznymi wypowiedziami Jacka Charmasta, rozsyłaną masowo korespondencją oraz publikacją podpisanego przez niego raportu tzw. Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR protestuje przeciwko kłamstwom, manipulacjom i pomówieniom rozpowszechnianym przez Jacka Charmasta na temat leczenia w Polsce osób uzależnionych.

We wspomnianych publikacjach i wystąpieniach Jacek Charmast przedstawia funkcjonujący w Polsce system pomocy osobom uzależnionym jako anachroniczny, a pracujących w nim ludzi jako niekompetentnych i często kierujących się złą wolą. Alternatywą wobec kompleksowej i zróżnicowanej oferty terapeutycznej obejmującej obecnie m.in. różne formy leczenia w poradniach i ośrodkach, ma być udostępnianie osobom uzależnionym, na skalę nieuzasadnioną wynikami żadnych naukowych badań, syntetycznych narkotyków refundowanych przez państwo.

Pełne sprzeczności, rażące brakiem merytorycznych podstaw, a niekiedy wręcz obraźliwe wywody Jacka Charmasta nie byłyby warte uwagi, gdyby nie fakt, że są przedstawiane opinii publicznej jako stanowisko niezależnego eksperta. Jako pierwsza i największa w Polsce organizacja zajmująca się leczeniem osób uzależnionych od narkotyków nie możemy pozostać obojętni wobec prób dezawuowania wiedzy i kompetencji naszych terapeutów oraz całego, budowanego m.in. na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków.

W sprawie działań Jacka Charmasta zwróciliśmy się do Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Nasi specjaliści opracowują odpowiedź na najbardziej szkodliwe manipulacje rozpowszechniane przez Jacka Charmasta. Otrzymaliśmy ponadto list od Parlamentu Monarowskiego – reprezentacji blisko tysiąca pacjentów ośrodków MONARU – którego sygnatariusze odcinają się od działań Jacka Charmasta, przedstawiającego się jako rzecznik osób uzależnionych, a więc występującego rzekomo również w ich imieniu. Możemy zapewnić, że wszelkie działania zarówno Jacka Charmasta, jak i zainspirowanych jego aktywnością polityków, próbujących pod pozorem głoszenia postępowych idei zbić kapitał na trudnej sytuacji osób uzależnionych, spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony.

Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

List Parlamentu Monarowskiego

Odpowiedzi terapeutów

Wywiad z szefową MONARU w Dzienniku Bałtyckim

Artykuł Jolanty Łazugi-Koczurowskiej w miesięczniku Remedium