Aktualności

Pakiet propozycji profilaktycznych na nowy rok szkolny

Na nowy roku szkolny 2015/2016 MONAR przygotował pakiet propozycji profilaktycznych dla szkół. Nie możemy biernie przyglądać się problemom młodzieży, o zagrożeniach uzależnieniami trzeba nie tylko rozmawiać, ale praktycznie i warsztatowo pracować z uczniami, nauczycielami i środowiskiem rodziców.

MONAR prowadzi rozmowy ze stroną rządową nad koniecznością włączenia profesjonalnej profilaktyki do systemu edukacji. Eksperci MONAR-u szczególnie polecają roczny Projekt „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” odnoszący się do kształtowania wartości i wiedzy na temat zachowań ryzykownych oraz nieodpłatne szkolenie z tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych skierowane szczególnie do wychowawców, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, animatorów działań na rzecz dzieci i młodzieży, zainteresowanych rozwijaniem szkolnych przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do uczniów. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Jego celem jest podniesienie kompetencji uczestników z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień behawioralnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. 03.09 w Warszawie odbędzie się spotkanie profilaktyków organizacji z całej Polski, którzy będą wdrażać programy MONAR-u w swoich lokalnych środowiskach.