Aktualności

Parlamentarny zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Jak rozpoznać, kiedy młodzież jest już uzależniona od mediów? Jak zapobiegać uzależnieniu? Jak radzić sobie z kontrolą ilości czasu spędzanego przez dzieci przed komputerem w obecnej sytuacji nauczania zdalnego?
Na pytania dotyczące uzależnienia od mediów wśród młodych ludzi próbowano odpowiedzieć podczas spotkania Parlamentarnego zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w dniu 11.02.2021r.

W roli eksperta w zakresie uzależnień, w spotkaniu wystąpiła dr Daria Suchecka – Dyrektor Ośrodka Monar w Babigoszczy.

Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (sejm.gov.pl)

Źródło: https://www.facebook.com/GolbikMarta/photos/a.971584239555222/3799780270068924/