Aktualności

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot: wizyta władz miasta

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot przy ulicy Długosza odwiedziła prezydent Beata Dudzińska. Podczas spotkania z pracownikami i mieszkańcami ośrodka rozmawiała o ich bieżących działaniach i potrzebach. W spotkaniu uczestniczyły także Mariola Chełminiak – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych, Zdzisława Karpińska – radna Rady Miasta Piły, oraz Marlena Bakuła-Zdzierela kierująca spółką Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

PCPB MONAR-Markot prowadzone jest przez Sławomirę Koźmę – Różańską, która wraz z grupą terapeutów i współpracowników realizuje różnorodne formy wsparcia, m.in.:

  • integracja i aktywizacja lokalnego środowiska,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • przeciwdziałanie alkoholizmowi i skutkom zażywania środków psychoaktywnych,
  • propagowanie i promowanie zdrowego i proekologicznego stylu życia,
  • propagowanie i promowanie równości szans wszystkich ludzi,
  • nieustanne podnoszenie standardów placówki poprzez profesjonalną pracę mającą na celu zagwarantowanie podopiecznym świadczeń socjalnych oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, wsparcia psychologicznego i różnych form terapii.

Wielu z podopiecznych w wyniku programu realizowanego przez zespół placówki – podejmuje próby powrotu na rynek pracy i usamodzielnienia.

Źródło: Facebook