Placówki

Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie

Adres

ul. Powstańców Wlkp. 17
00-398 Warszawa
tel. 22 823 65 31, 32

Kontakt

poradniawwa@monar.org

Rodzaj placówki

Poradnie leczenia uzależnień i punkty konsultacyjne MONAR dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem