Aktualności

Podsumowanie pracy pełnomocników regionalnych

Regionalni pełnomocnicy Zarządu Głównego MONARU do spraw projektów społecznych spotkali się 23 maja w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiono wytypowane przez Zarząd Główny placówki Stowarzyszenia stanowiące potencjalną bazę do realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej.

Pełnomocnicy zostali powołani przez Zarząd Główny MONARU, aby koordynować na poziomie województw starania placówek Stowarzyszenia o środki europejskie. Podczas spotkania w warszawskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT zrelacjonowali swoją dotychczasową pracę, zapoznali się także z planami Zarządu Głównego dotyczącymi realizacji projektów z obszaru ekonomii społecznej.

Pełnomocnicy zorganizowali w regionach 15 spotkań informacyjnych poświęconych tematyce pozyskiwania środków unijnych, w których wzięli udział kierownicy ośrodków MONARU. Utrzymują kontakty z odpowiedzialnymi za dystrybucję tych środków urzędami pozyskując informacje o ogłoszonych lub planowanych konkursach. Wielu z nich weszło w skład lokalnych gremiów zajmujących się tą tematyką – na poziomie od gminy do województwa. Podczas spotkania w Warszawie za dotychczasowy wkład pracy podziękowała im Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego MONARU.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję poznać propozycje ZG dotyczące realizacji przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, jakie miałyby służyć aktywizacji zawodowej i społecznej podopiecznych MONARU. Zarząd wytypował szereg placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, które ze względu na swój potencjał kadrowy i materialny mogą być bazą do realizacji takich przedsięwzięć. Są wśród nich zarówno ośrodki o wieloletnich tradycjach w dziedzinie rękodzieła, jak i placówki prowadzące gospodarstwa rolne. O formalnych aspektach wykorzystania tego potencjału w połączeniu z zasadami ekonomii społecznej opowiedziała Teresa Sierawska, prezes Fundacji na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej MONAR. Dalsze konsultacje i działania w tym zakresie będą już prowadzone na poziomie lokalnym.