Aktualności

Podsumowanie projektu Słoneczna Droga

W Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Gaudynkach (woj. warmińsko-mazurskie) odbyła się 23 kwietnia konferencja podsumowująca projekt Słoneczna Droga współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt składał się z czterech modułów wspierających działania terapeutyczne ośrodka. Jego uczestnicy korzystali z elementów terapii rodzin, kursów przygotowujących do wykonywania zawodów montera i serwisanta kolektorów słonecznych, kursów prawa jazdy oraz zajęć kształtujących umiejętności społeczne.

Realizacja projektu była podzielona na trzy etapy, w każdym z nich uczestniczyło 11 pacjentów oraz, w większości przypadków, ich rodziny. Na projekcie skorzystała pośrednio także placówka, zyskując instalację solarną. Efektem szkolenia było zdobycie przez część beneficjentów prawa jazdy i uzyskanie kwalifikacji monterskich w zakresie montażu instalacji solarnych.

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli goście: Jolanta Łazuga-Koczurowska (przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR), Urszula Zduńczyk (dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Piszu), Jolanta Rakowska (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu), Nikodem Kemicer (kierownik Ośrodka MONAR-MARKOT w Ełku) oraz Magdalena Jaskóła (kurator sądowy w Piszu). Spotkanie prowadziła koordynatorka projektu Nela Ochnik. W konferencji udział wzięli także realizatorzy i beneficjenci projektu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.

Paweł Niedźwiecki

Screenshot_145