Aktualności

Podsumowanie szkoleń z edukacji ekonomicznej

W czterech placówkach MONARU zakończyły się warsztaty prowadzone w ramach projektu „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego. Podsumowanie szkoleń odbyło się 29 czerwca w Warszawie.

W ramach projektu szkolenia prowadzone od kwietnia do czerwca ukończyło ponad 70 osób z ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych MONARU w Gdańsku i Wyszkowie oraz schroniska młodzieżowego i hostelu działających w ramach warszawskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. Wcześniej przeszkolona została kadra placówek. Podstawą do prowadzenia zajęć były materiały opracowane na potrzeby projektu przez specjalistów z dziedziny terapii uzależnień oraz ekonomii. Uczestnicy warsztatów uczyli się jak planować budżet, korzystać z oferty banków, unikać spirali zadłużenia.
O tym jak ważna jest wiedza ekonomiczna, bez której nie sposób obyć się we współczesnym świecie, przypominał podczas podsumowania szkoleń Dariusz Rostkowski z Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. Podkreślił, że wykluczenie ekonomiczne jest częścią wykluczenia społecznego obejmującego różne dziedziny życia, a bank centralny, poprzez wspieranie projektów edukacyjnych takich jak ten realizowany w ośrodkach MONARU, ma swój wkład w przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom. Następnie przedstawiciel NBP przekazał uczestnikom projektu zgromadzonym w sali konferencyjnej Centrum Pomocy Bliźniemu przy ul. Marywilskiej drobne upominki.
Absolwenci szkoleń otrzymali również dyplomy z rąk Jolanty Łazugi-Koczurowskiej. Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR pogratulowała im ukończenia kursu edukacji ekonomicznej i podziękowała Narodowemu Bankowi Polskiemu za możliwość zrealizowania tak wartościowego projektu. Zarówno przedstawiciele NBP, jak i MONARU, wyrazili nadzieję, że zdobyte wspólnie doświadczenia zaowocują kontynuacją szkoleń.

Screenshot_9