Wiadomości

Pogotowie zimowe MONARU na Mazowszu

W związku z trwającymi niskimi temperaturami apelujemy o wrażliwość na każdego człowieka potrzebującego pomocy – na ulicy, klatkach schodowych , śmietnikach , działkach .

Wystarczy telefon do Straży Miejskiej 986, która zna adresy placówek udzielających pomocy i dowiezie do miejsca schronienia . Wasz telefon może uratować czyjeś życie .Niska temperatura może być powodem śmierci z wychłodzenia.

W placówkach MONARU są wciąż wolne miejsca . Aktualnie w sumie ok.70 miejsc dodatkowych.

  • 2 miejsca – Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR –Markot – Warszawa ul. Marywilska 44a
  • 10 miejsc – Ogrzewalnia Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – Markot Warszawa, ul. Kijowska 22
  • 15 miejsc – Noclegownia, Warszawa, ul. Skaryszewska 19
  • 2 miejsca – Dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot Bobrowiec ul. Mazowiecka 76
  • 5 miejsca Dom Odzyskanych dla Życia MONAR-MARKOT w Grzędach al. Krakowska 29
  • 4 miejsca – Dom dla Osób Starszych MONAR – MARKOT Dreglin 7 , gmina Glinojeck
  • 10 miejsc – Dom dla Osób Starszych MONAR – MARKOT Oryszew, Osada 10
  • 6 miejsc – Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT Sobolew ,ul. Łaskarzewska 5
  • 20 miejsc Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT Turowo 12 gmina Czernice Borowe

Zapraszamy do naszych placówek . Każda osoba otrzyma pomoc. W razie potrzeby zapewniamy również dodatkowe miejsca na materacach , koce , ciepłą odzież i ciepły posiłek .