Aktualności

Pomoc dla uchodźców

„MONAR” przyjmie 100 uchodźców do swoich placówek pomocowych w Polsce – zdecydował Zarząd Główny Stowarzyszenia. Rozumiemy dramat ofiar wojny, przyjmiemy uchodźców z solidarnością, w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowanie praw człowieka.

Stowarzyszenie „MONAR” prowadzi w całej Polsce ośrodki dla osób bezdomnych i matek z dziećmi. Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia „MONAR” zobowiązuje placówki ” MARKOT„ do zabezpieczenia miejsca dla co najmniej jednej rodziny uchodźców, w sumie daje to możliwość schronienia dla stu osób. „MONAR” ma na uwadze niezwykle trudną sytuację uchodźców, którzy w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium ich kraju i prześladowań, zmuszeni byli porzucić swoje domy i szukać schronienia w Europie.

Zgodnie ze statutem organizacji udzielamy pomocy bez względu na wyznanie i rasę czy poglądy polityczne. Uchodźcy, którzy przeżyli nie tylko dramat wojny ale i tułaczki, mogą znaleźć u nas schronienie i wsparcie. Nasze placówki pomocowe i kadra są przygotowane do niesienia pomocy dla uchodźców i współpracy w tym zakresie z instytucjami państwa w Polsce.