Aktualności

Pomoc Ukrainie

Stowarzyszenie Monar deklaruje pełną solidarność i wsparcie dla Ukrainy.

W momencie, gdy wolność naszych braci jest zagrożona przemocą, nie możemy milczeć i musimy wyrazić solidarność z obywatelami Ukrainy!

Stowarzyszenie Monar, w obliczu działań wojennych na Ukrainie oraz napływu  uchodźców wojennych do Polski, pragnie podkreślić więź z Narodem Ukraińskim oraz zadeklarować gotowość do udzielenia wsparcia obywatelom Ukrainy uciekającym z kraju.

Nasze placówki mogą pomóc poprzez:

  • udzielenie tymczasowego schronienia
  • transport z terenów przygranicznych
  • wsparcie rzeczowe
  • pomoc psychologiczną

Wierzymy, że udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy, okazanie empatii i reakcja na krzywdy i cierpienie, to w tej chwili wyraz człowieczeństwa.