Aktualności

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu wyróżnione

W Senacie RP odbyła się 24 czerwca konferencja podsumowująca konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – usługi społeczne”. Wśród laureatów konkursu jest Urząd Miejski w Gdańsku za projekt „Utworzenie osiedla Sitowie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku”. Projekt ten był współtworzony we współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in. z Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku kierowanym przez Agnieszkę Nowak.

Projekt Osiedle Sitowie jest realizowany w samodzielnych niewielkich domach na osiedlu w Gdańsku. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT prowadzi jeden z domów przeznaczony dla samotnych kobiet z dziećmi, obejmując podopieczne kompleksową pomocą psychologiczną, pedagogiczną, wsparciem doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego.

– Samodzielne mieszkanie pozwala uczestniczkom, z pomocą specjalistów, nabyć umiejętności gospodarowania własnym budżetem, współpracy, organizacji wolnego czasu, opieki nad dziećmi, podejmowania aktywności zawodowej. Przede wszystkim jednak projekt jest ukierunkowany na faktyczne, trwałe wyjście z bezdomności i uniezależnienie się jego uczestniczek od pomocy społecznej – podkreśla Agnieszka Nowak. – Ogromnie cenne jest stworzenie dzieciom objętym projektem rodzinnych warunków i dobrej atmosfery, niezwykle ważnych dla ich prawidłowego rozwoju – dodaje.