Aktualności

Poradnia Monar w Białymstoku

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
ul. gen. Józefa Hallera 8
15-814 Białystok
tel. 85 651-65-64
kom. 608-106-831
e-mail: pk@monarbialystok.pl
https://monarbialystok.pl/

W ramach oferty terapeutycznej i pomocowej Poradnia Monar w Białymstoku zapewnia:

– Realizację ambulatoryjnych programów terapeutycznych, które trwają od 10 sesji do 2 lat (początkowo bardziej intensywne, później sesje interwencyjne, wspierające) – obejmuje ona pełną diagnozę problemu i dobór odpowiedniego programu leczenia; pozwala na pozostanie w pełnionych rolach społecznych, na poprawę funkcjonowania w tych rolach lub na powrót do pełnionych ról.

– Realizację programu CANDIS dedykowanego osobom mającym problemy z powodu używania przetworów konopi.

– Szybki dostęp do kompleksowej struktury pomocowej oferowanej przez ogólnopolską sieć placówek pomocowych MONAR – 31 ośrodków terapii stacjonarnej, 3 oddziałów detoksykacyjnych, kilku ośrodków opieki długoterminowej, ośrodka terapii stacjonarnej dla samotnych matek z dziećmi, kilkunastu hosteli w całym kraju. Wystawiamy skierowania do oddziałów detoksykacyjnych oraz stacjonarnych ośrodków terapii. Oprócz wyżej wymienionych placówek Poradnia współpracuje ze wszystkimi innymi placówkami w całej Polsce w celu zapewnienia profesjonalnej i kompleksowej pomocy beneficjentom.

– Działania informacyjno-edukacyjne, warsztaty kompetencji rodzicielskich, konsultacje indywidualne, konsultacje rodzinne, interwencje kryzysowe, mediacje, konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapię dla osób współuzależnionych, programy wsparcia dla osób po skończonej terapii.