Aktualności

Porozumienie o współpracy z SGGW

Stowarzyszenie MONAR podpisało ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie porozumienie o współpracy, w myśl którego uczelnia będzie szkolić pracowników Stowarzyszenia, a jej studenci będą przyjmowani na praktyki i staże zawodowe w placówkach MONARU.

Ponadto sygnatariusze porozumienia będą wspólnie organizować kursy, seminaria, konferencje naukowe i tematyczne, związane z ich działalnością; mają też prowadzić badania naukowe, korzystając z potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obu stron.