Aktualności

Powstał podręcznik do edukacji ekonomicznej w MONARZE

W ramach projektu „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego, powstał komplet materiałów szkoleniowych, który będzie wykorzystywany w ośrodkach MONARU. Jego głównym autorem jest doświadczony terapeuta Bogusław Włodawiec.

Program zajęć o tematyce ekonomicznej został poprzedzony wprowadzeniem, które ma na celu uświadomienie uczestnikom zajęć właściwej hierarchii potrzeb oraz poddanie analizie ich wcześniejszych decyzji finansowych, zwłaszcza tych związanych z nałogami.

W opracowanym materiale krytycznej ocenie poddane zostają zarówno złe nawyki dotyczące wydawania pieniędzy, jak i stereotypy związane z osiąganiem dochodów. Analiza specjalnie dobranych przykładów pozwoli uczestnikom zrozumieć, że należy rozwijać w sobie takie cechy jak zdolność do odraczania gratyfikacji, gotowość do ciężkiej pracy i wyrzeczeń; realnie oceniać swoje możliwości i szanse, a także uczyć się rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Wykłady i ćwiczenia zawarte w materiałach pomogą też uczestnikom zajęć przyswoić sobie wiedzę i umiejętności związane z planowaniem budżetu, oszczędzaniem, korzystaniem z usług bankowych.

Część programu przedstawionego w materiałach obejmuje podstawową wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także informacje przydatne dla osób szukających miejsca na rynku pracy. W programie zajęć znalazły się także takie zagadnienia jak wolontariat i ekonomia społeczna. Formy aktywności społecznej i zawodowej związane głównie z sektorem organizacji pozarządowych mogą być bowiem dla uczestników projektu ciekawym sposobem zdobycia nowych doświadczeń i w dalszej perspektywie służyć poprawie ich sytuacji ekonomicznej.

Podręcznik będzie stosowany przez wykładowców prowadzących zajęcia w wybranych placówkach MONARU. Szkolenia odbędą się w pierwszej połowie bieżącego roku.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego