Aktualności

Pozytywnie i Profilaktycznie

Marcin Sochocki z MONARU na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki w Sejmie RP przedstawił projekt „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” realizowany w gimnazjach. Omówił ideę i założenia programu oraz doświadczenia związane z jego wdrażaniem na podstawie realizacji zajęć w kilku województwach.

Prezentacja odbyła się w ramach upowszechniania skutecznych programów profilaktycznych. „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” jest szkolnym programem profilaktyki zachowań ryzykownych, zwłaszcza tych dotyczących używania alkoholu. Szkoły gimnazjalne, które przeprowadziły go wspólnie z MONAREM chwalą rezultaty.

Tym, co wyróżnia ten projekt, jest zintegrowane podejście do profilaktyki oraz angażowanie nie tylko uczniów, ale także dorosłych przedstawicieli szkolnych społeczności – mówi Marcin Sochocki szef Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego Stowarzyszenia MONAR.

W doskonałej atmosferze odbyło się szereg zajęć z uczniami, ale także z nauczycielami i rodzicami. Celem „Laboratorium” w części dla gimnazjalistów jest promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie wzorów satysfakcjonującego życia.

Niezwykle ważna jest także gotowość młodych ludzi do radzenia sobie z trudnościami dorastania. Młodzież w trakcie zajęć ma okazję do zastanowienia się nad własnymi postawami, w tym wobec używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Warsztaty są ciekawą propozycją dla uczestników – stawiają na aktywność uczniów, nie brakuje odgrywania scenek i działań, które sprzyjają interakcji, a także refleksji. W trakcie spotkań młodzi uczestnicy poznają krótko- i długoterminowe konsekwencje używania substancji psychoaktywnych, uczą się odmawiać i rozpoznawać zagrożenia, a rodzice dowiadują się jak konstruktywnie rozmawiać z nastolatkami i wspierać ich abstynencję.

Dzięki programowi rodzice uczniów dowiadują się jakie są skuteczne sposoby chronienia nastolatków przed sięganiem po alkohol i narkotyki, jak efektywnie rozmawiać z dziećmi na tematy zagrożeń oraz jak przekazywać pozytywne wzorce.

Pedagodzy i nauczyciele w ramach zajęć nabywają wiedzę jak rozpoznać osobę używającą narkotyków czy alkoholu oraz jak interweniować. Jednak najważniejsze jest budowanie podmiotowych relacji z uczniami oraz tworzenie dobrych „kanałów” komunikowania się z nimi. W polskich szkołach mało jest takich kompleksowych programów jak „Laboratorium”, dominują za to mało ciekawe prelekcje, pogadanki czy różne działania o charakterze akcyjnym – bywa, że są one efektowne, ale nie efektywne – alarmują profilaktycy MONARU. Różnorodność zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi jest ogromna i zmienna. Wymaga profesjonalnych, a nie pozornych działań. Nasza wiedza jest w tym zakresie ograniczona – przyznają niekiedy pedagodzy. Narkotyki są ciągle modyfikowane, a moje wiadomości zostały w tyle – mówi nauczycielka biorąca udział w projekcie „Laboratorium”. Bardzo dużo dowiedziałam się o substancjach wziewnych, różnych tabletkach, dopalaczach, a także o rozpoznawaniu działania marihuany, amfetaminy czy kokainy. Od najdroższych do najtańszych, od najmniej dostępnych do najbardziej. To bardzo ważne, żeby wiedzieć jak pomóc uczniowi, który stosuje środki psychoaktywne – mówi po zajęciach profilaktycznych poruszona tematyką zajęć. Dodatkowym atutem projektu, na który zwracają uwagę szkoły jest to, że uczniowie obserwowani w nowych rolach społecznych podczas warsztatów, czasem byli niejako na nowo „odkrywani” przez swoich nauczycieli, którzy dostrzegli ich potencjał i kreatywność.

Profilaktyka wprowadzana w taki sposób jest korzystna dla całej społeczności szkolnej, a nabyta wiedza i umiejętności zwiększają prawdopodobieństwo dokonywania w życiu świadomych i zdrowych wyborów. „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” w nowej edycji rusza po wakacjach. Więcej na stronie http://pozytywnelaboratorium.pl/