Aktualności

Profilaktyczna kampania w Częstochowie

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Częstochowie, wraz z innymi częstochowskimi organizacjami i instytucjami, bierze udział w Kampanii Białych Serc, mającej na celu promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia. Adresatami działań podejmowanych w ramach kampanii są dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele.

Wśród propozycji poradni dla mieszkańców Częstochowy znalazły się m.in. konsultacje prawne z mediatorem sądowym w sprawach związanych z uzależnieniem od narkotyków, warsztaty kreatywne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, konsultacje indywidualne (pełna diagnoza), poradnictwo zawodowe, sesje terapeutyczne, zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne dotyczące uzależnienia od narkotyków. W czwartek, 17 października, w godzinach 17-20, w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym
przy al. Wolności 44/19 (pomieszczenie Poradni MONAR) można będzie anonimowo i bezpłatnie wykonać badania w kierunku HIV.