Aktualności

Profilaktyka uzależnień na targach edukacyjnych

MONAR uczestniczył w XVI Targach Edukacyjnych w Kielcach, które odbyły się w dniach 16-18 marca 2011 r. Na naszym stoisku każdy mógł przeprowadzić test, który pozwolił mu zorientować się, czy jest uzależniony od internetu. Można też było skonsultować się z terapeutami z naszej poradni, a także porozmawiać na tematy związane z innymi uzależnieniami.

Nasz udział w tej imprezie to wspólna inicjatywa Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Kielcach. Stoisko MONARU cieszyło się dużym zainteresowaniem, pierwszego dnia targów odwiedzili nas m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wicewojewoda świętokrzyski Beata Oczkowska (na zdjęciu).