Aktualności

Profilaktyka w gimnazjach

W warszawskiej siedzibie MONARU odbyło się 30 stycznia szkolenie realizatorów projektu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” – jest to program szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem używania alkoholu, wdrażany w wybranych klasach gimnazjów w trzech województwach.

Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku 13-14 lat, rodziców i nauczycieli. Jego celem jest promocja zdrowego stylu życia, a w szczególności m.in. ograniczenie spożycia napojów alkoholowych wśród uczniów gimnazjów. Podczas 12 spotkań organizowanych w formie ciekawych i angażujących młodzież warsztatów, gimnazjaliści mają nie tylko przyswoić sobie wiedzę na temat szkodliwości i ryzyka wiążących się z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ale także m.in. poprawić swoje umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności i samokontroli oraz spędzania wolnego czasu bez używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Program będzie realizowany do końca bieżącego roku szkolnego w wybranych szkołach w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Jego efekty zostaną poddane zewnętrznej ewaluacji, którą zajmą się specjaliści z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

powrót