Aktualności

Programy finansowane lub współfinansowane przez KBPN

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii od lat finansuje i współfinansuje programy Stowarzyszenia MONAR adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zagrożonych uzależnieniem. W roku 2013 wśród zadań realizowanych dzięki wsparciu KBPN były następujące programy z zakresu przeciwdziałania narkomanii, finansowane bądź współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

1. Umowa nr 26/P/13 – zad. nr 1 pn.: „Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży” – wsparcie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Bartoszycach
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Bydgoszczy
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w SzczecinieStowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Nowej Soli
Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży GAWROSZ w Zgorzelcu
2. Umowa nr 27/P/13 – zad. nr 1 pn.: „Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży” – powierzenie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie
Centrum Redukcji Szkód Warszawa
3. Umowa nr 62/R/13 – zad. nr 2 pn.: „Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków” – wsparcie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Płocku
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Warszawie, ul. Powstańców Wlkp. 17
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Stalowej Woli
Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Nowej Soli
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Legnicy
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Elblągu
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Bydgoszczy
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lesznie
4. Umowa nr 52/R/13 – zad. nr 3 pn.: „Program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia” – wsparcie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Opolu
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Nowej Soli
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku
Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych w Krakowie
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Elblągu
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Legnicy
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Szczecinie
5. Umowa nr 23/P/13 – zad. nr 4 pn.: „Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków” – wsparcie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Olsztynie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Legnicy
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Szczecinie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku
6. Umowa nr 24/P/13 – zad. nr 5 pn.: „Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków” – wsparcie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Szczecinie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie, ul. Hoża 57
7. Umowa nr 53/R/13 – zad. nr 6 pn.: „Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków” – wsparcie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Olsztynie
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie, ul. Suchy Jar 4a
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3
Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie, ul. Wenedów 2
Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych w Krakowie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie
8. Umowa nr 54/R/13 – zad. nr 7 pn.: „Program wspierający leczenie substytucyjne” – wsparcie. Placówki realizujące:

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie
Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych w Krakowie
9. Umowa nr 55/R/13 – zad. nr 8 pn.: „Specyficzne programy kierowane do kobiet używających szkodliwie lub uzależnionych od narkotyków” – wsparcie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych w Krakowie
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Lutej
10. Umowa nr 25/P/13 – zad nr 9 pn.: „Program wczesnej interwencji FreD”. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Legnicy
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3
11. Umowa nr 133/P/13 – organizacja konferencji szkoleniowej pn.: „Możliwości skutecznej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem” – zakup usług. Placówka realizująca: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi.

Programy współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

1. Umowa nr 4/H/B/13 – zad. pn.: „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin” – wsparcie. Placówki realizujące:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Legnicy
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie, ul. Suchy Jar 4
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień filia w Graczach
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Opolu
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lesznie
2. Umowa nr 36/H/B/13 – zad. pn.: „Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie” – wsparcie. Placówka realizująca: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie.