Aktualności

Projekt GSWB. Wizyta studyjna w Portugalii

Przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego w Białymstoku odwiedzili szereg portugalskich organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Wizyta odbyła się w ramach projektu 1.18 PO KL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

Uczestnicy wizyty reprezentowali instytucje i organizacje wchodzące w skład białostockiego Partnerstwa Lokalnego: Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundację Edukacji i Twórczości, Fundację „Spe Salvi”, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, a także MONAR.

Od 3 do 7 grudnia Polacy gościli w placówkach 11 portugalskich organizacji o różnych profilach działalności. Odwiedzili m.in. stowarzyszenie ABRAÇO wspierające osoby dotknięte HIV/AIDS i zajmujące się edukacją w tej dziedzinie; Caritas Diecezji w Bradze; Biuro Wsparcia (Dom Vila Nova) prowadzące dla osób bezdomnych i uzależnionych noclegownię, jadłodajnie, łaźnie, świetlice, programy terapii i redukcji szkód oraz punkt wydawania leków; Fundację AMI, centra pomocy społecznej, pracy streetworkerów i noclegownię w Porto.

Screenshot_32

Ciekawym przykładem organizacji świadczącej wszechstronną pomoc osobom dotkniętym problemami, które prowadzą do wykluczenia i bezdomności, jest prowadzona przez protestancką wspólnotę religijną Mão Amiga Cristã. Udziela ona wsparcia poprzez zapewnienia podopiecznym warunków bytowych (mieszkanie i wyżywienie), opieki psychologa; prowadzi jadłodajnie i łaźnie, punkty informacji i konsultacji, społeczne bazary i sklep z używanymi meblami. Działalność sklepu opiera się na pracy podopiecznych. Przy sklepie działa pracownia renowacji starych mebli, gdzie w ramach pobytu w ośrodku podopieczni restaurują meble otrzymane w darowiźnie, aby następnie można je było wystawić na sprzedaż w sklepie.

Uczestnicy wizyty studyjnej ocenili ją jako niezmiernie udaną i wartościową merytorycznie, wskazywali też na bardzo sprawne przygotowanie organizacyjne całego wyjazdu. Pełna lista odwiedzonych organizacji, wraz ze szczegółami dotyczącymi ich działalności, jest zawarta w sprawozdaniu z wizyty.

Pobierz sprawozdanie