Aktualności

Przeciwko nowym substancjom psychoaktywnym

Międzynarodowy projekt badawczy „New psychoactive substances among problem drug users” ma służyć wypracowaniu w skali europejskiej odpowiedzi na rosnącą konsumpcję nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy). Stowarzyszenie MONAR jest reprezentowane w tym projekcie przez Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie.

W całej Europie trwają poszukiwania rozwiązań, które mogłyby ograniczyć konsumpcję nowych substancji psychoaktywnych (potocznie zwanych dopalaczami), których przybywa niemal w postępie geometrycznym, średnio jeden tygodniowo. Obrót tymi substancjami przeciera szlaki, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla nielegalnych narkotyków – od legalnie działających stron w Internecie po legalne sklepy w świecie rzeczywistym. Delegalizowane substancje psychoaktywne zalewają również czarny rynek i wypierają z niego tradycyjne narkotyki.

Nie inaczej sytuacja wygląda w Polsce. Zakaz handlu dopalaczami z 2012 roku okazał się niezbyt skuteczny. Internet i nowe formy sprzedaży tych środków z łatwością omijają regulacje, które miały skutecznie uniemożliwić dalszy handel.

Stowarzyszenie MONAR włączyło się w proces poszukiwania właściwej odpowiedzi na zjawisko nowych substancji psychoaktywnych. Uczestniczymy w zaplanowanym na najbliższe dwa lata międzynarodowym projekcie „New psychoactive substances among problem drug users” („Nowe substancje psychoaktywne wśród problematycznych użytkowników narkotyków”). W dniach 23 i 24 kwietnia br. odbyło się w Porto spotkanie przedstawicieli organizacji biorących udział w tym projekcie.

Projekt finansowany jest głównie przez Komisję Europejską w ramach programu Civil Justice, a jego celem jest zbadanie dynamiki i obecnych trendów w zakresie konsumpcji NPS, szkodliwości i wzorów ich używania, a także powiązań tego zjawiska z innymi czynnikami mającymi wpływ na kształt sceny narkotykowej. W rezultacie projekt ma zaoferować rozwiązania w zakresie polityki narkotykowej i zdrowia publicznego, innowacyjnych sposobów reagowania, profilaktyki i redukcji szkód.

Oprócz Polski, reprezentowanej w projekcie przez Stowarzyszenie MONAR, udział w badaniach wezmą również inne kraje Unii Europejskiej: Czechy (SANANIM), Grecja (PRAKSIS), Portugalia (APDES), Rumunia (CARUSEL) oraz Holandia (Foundation de Regenbood Groep). Metodologicznie projekt jest wspierany przez naukowców z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Grzegorz Wodowski

Na zdjęciu uczestnicy projektu podczas spotkania w Porto. Od lewej: Jean-Paul Grund (Uniwersytet Karola), Ana Mohr (Carusel), Funny Kuitenbrouwer (de Regenbood Groep), Marianela Kloka (Praksis), Lenka Vavrincikova (Uniwersytet Karola), Helena Valente (Apdes), Ionut Alexandrescu (Carusel), Jose Queiroz (Apdes), Daniel Martins (Apdes), Jiri Richter (Sananim), Grzegorz Wodowski (MONAR), Sergio Rodrigues (Caso/Inpud), Katrin Prins-Schiffer (de Regenbood Groep) i Eberhard Schatz (de Regenbood Groep).