Aktualności

Przedświąteczna akcja ośrodka w Gościejewie

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Gościejewie organizuje akcję Paka dla Dzieciaka. Dzięki niej przed Wielkanocą dzieci z rodzin pozostających pod opieką ośrodków pomocy społecznej otrzymają paczki ze słodyczami.

– Chodzi o gminę Rogoźno, jeśli natomiast zdobędziemy wystarczająco wielu sponsorów to planujemy rozszerzyć akcję na cały powiat obornicki, a tu w grę wchodzi około 800-900 dzieci. Chcemy sami dojechać do każdej rodziny i w ten sposób przekazać paczki dla dzieciaków – wyjaśnia Daniel Wiśniewski, kierownik placówki w Gościejewie.

Mieszkańcy Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Gościejewie będą brali udział w przygotowaniu paczek i do każdej z nich dołączą kartkę z życzeniami świątecznymi. Akcja będzie organizowana po raz pierwszy, ale jak zapowiada kierownik, ma zostać na stałe wpisana do kalendarza inicjatyw podejmowanych przez ośrodek.

Przeczytaj również artykuł na ten temat w portalu Oborniki Nasze Miasto