Aktualności

Przerwa świąteczna

Informujemy, iż w najbliższym czasie biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar w Warszawie przy ul. Nowolipki 9b będzie funkcjonowało wg następującego grafiku:

17-21.12.2018 – otwarte

24-26.12.2018 – zamknięte

27-28.12.2018 – otwarte

31.12.2018 – 1.01.2019 – zamknięte