Aktualności

Przewodnicząca Monaru w składzie zespołu ds. reformy systemu leczenia uzależnień

Minister zdrowia powołał zespół ds. reformy systemu leczenia uzależnień, w składzie którego znalazła się Elżbieta Zielińska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar.

LINK DO ZARZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA:

Powołanie Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień. (lex.pl)

Zadaniem zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie funkcjonowania systemu leczenia uzależnień,
w szczególności:
  • Opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie organizacji lecznictwa uzależnień, w tym w zakresie warunków udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień;
  • Opiniowanie rozwiązań dotyczących norm zatrudnienia personelu w podmiotach udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień;

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Znamy-sklad-zespolu-w-MZ-ktory-opracuje-reforme-systemu-leczenia-uzaleznien,220439,14.html

Członkowie zespołu ekspertów pracujący nad projektem reformy:

dr Piotr Jabłoński – przewodniczący zespołu, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

dr Bogusława Bukowska – zastępca dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
prof. dr hab. n. hum. Czesław Czabała – Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Marek Grzyb – prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień,
Adam Kasprzyk – dyrektor Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej,
dr Justyna Klingemann – przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Małgorzata Kowalcze – dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,
Jacek Ruszczewski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
dr Bernadetta Lelonek-Kuleta – przedstawiciel Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Agnieszka Litwa-Janowska – dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, Przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień,
Katarzyna Łukowska – p.o. dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Anna Przenzak – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach,
Anna Puchacz-Kozioł – kierownik Działu Prawnego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar – kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Elżbieta Zielińska – przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR,
Małgorzata Zwiercan – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
Sekretarz – przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Noty prasowe:

https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Znamy-sklad-zespolu-w-MZ-ktory-opracuje-reforme-systemu-leczenia-uzaleznien,220439,14.html

https://pulsmedycyny.pl/mz-powoluje-zespol-ds-opracowania-reformy-systemu-leczenia-uzaleznien-1112761

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/mz-powolalo-zespol-ds-opracowania-reformy-systemu-leczenia-uzaleznien