Aktualności

Przygotowanie do zmian w modelu lecznictwa

Kierownicy ośrodków rehabilitacyjnych i poradni MONARU zebrali się 19 września w Warszawie, aby omówić szczegóły reformy monarowskiego systemu leczenia. Kierunki zmian przybliżyła Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego.

Podczas spotkania poruszano takie tematy jak wskaźniki postępów w terapii oraz wspólne dla wszystkich ośrodków kryteria kwalifikacji do poszczególnych programów terapeutycznych, a także zakres działalności placówek ambulatoryjnych. Jolanta Łazuga-Koczurowska .podkreśliła również konieczność przyjęcia jednolitego sposobu zapisu danych. Zebranie zakończyło się przyjęciem harmonogramu określającego terminy podjęcia działań zaplanowanych w ramach reformy systemu leczniczego MONARU.