Aktualności

Punkt Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Monar w Ciechanowie

Dziś chcemy Wam opowiedzieć o nowym działaniu profilaktycznym skierowanym do dzieci i młodzieży z Mazowsza, które prowadzimy od września bieżącego roku dzięki współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz dzięki finansowaniu ze środków województwa mazowieckiego. Nasz pierwszy, zupełnie nowy punkt wsparcia dla dzieci i młodzieży w Ciechanowie działa już pełną parą. Mieści się w bardzo pięknym miejscu tzw. Krzywej Hali przy Placu Piłsudskiego 1, zaraz przy bibliotece. Nasze Stowarzyszenia użytkuje to miejsce dzięki zrozumieniu problemów młodych ludzi i wielkiej uprzejmości ze strony Urzędu Miasta Ciechanowa oraz we współpracy z Biurem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie. W każdy dzień roboczy w godzinach 12:00-17:00 miejsce to jest otwarte dla dzieci i młodzieży z terenu Ciechanowa. Pracujemy w wielu modułach: edukacja, arteterapia, muzykoterapia, zajęcia kulinarne, włączamy też aktywności sportowe. Naprawdę wiele się tu dzieje. Dla wybranej podgrupy oferujemy zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych), ponieważ jest to dziś bardzo młodym osobom potrzebne. Rozwijamy też młodzieżowy wolontariat. Czwartki to dni poznawania ważnych miejsc w Ciechanowie, w tym miejsc kultury, dziedzictwa historycznego etc. Współpracujemy też z odpowiedzialnym biznesem. Uwaga! Ważne, a może nawet najważniejsze: włączamy do naszych działań rodziców, nauczycieli, pedagogów, pracowników służb społecznych oraz szukamy sojuszników i partnerów w całym środowisku lokalnym, aby pokazać młodym ludziom i modelować u nich przekonanie, że nie są sami, że dorosłym na nich zależy, że świat jest ciekawy, piękny i bezpieczny :). O kolejnych punktach takiego wsparcia napiszemy niebawem!

Kontakt do koordynatorki punktu w Ciechanowie, Joanny: dreglin@monar.org

Kontakt do koordynatorki zadania, Katarzyny: lisieckakasia@gmail.com

Zadanie „PROFESJONALNA SIEĆ wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu” współfinansowane ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2024.