Aktualności

Redukcja Szkód w nowym otoczeniu

W dniach 4 – 6 kwietnia odbyła się w Wilnie pierwsza regionalna konferencja dotycząca redukcji szkód w Europie Środkowej i Wschodniej i Azji Centralnej (CEECA). W wydarzeniu wzięło udział prawie 400 osób z 45 krajów – przedstawiciele rządów i agencji rządowych, członkowie organizacji pozarządowych i społeczności, sponsorzy, eksperci i delegaci reprezentujący międzynarodowe i regionalne sieci współpracy. W 23 sesjach wzięło udział ponad 100 mówców, zorganizowanych było 8 równoległych wydarzeń. Kilkunastoosobowa grupa z Polski reprezentowała różne instytucje i organizacje zajmujące się rozwiązywaniem problemów osób używających narkotyków. Wśród nich byli przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, Fundacji Redukcji Szkód i kilku innych organizacji (również takich, które skupiają osoby używające narkotyki). Stowarzyszenie MONAR reprezentował Grzegorz Wodowski z Poradni Monar w Krakowie, który przedstawił temat prowadzenia działań z zakresu redukcji szkód wśród użytkowników nowych substancji psychoaktywnych.

Więcej na temat konferencji w Wilnie na: http://www.harm-reduction.org/actions/harm-reduction-new-environment

HR Wilno