Aktualności

Rodzicielstwo w kryzysie życiowym – 15 września we Wrocławiu odbędzie się konferencja

Dnia 15 września 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się Konferencja Regionalna „Rodzicielstwo w kryzysie życiowym – system pomocy dla ochrony macierzyństwa i rozwoju dziecka”. Konferencja jest organizowana we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w siedzibie urzędu.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski.

Konferencja jest skierowana głównie do przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Zapisało się ponad 150 uczestników. Głównym przesłaniem konferencji jest uwrażliwienie na problem samotnego rodzicielstwa zagrożonego wykluczeniem społecznym i na los dzieci, które doświadczają dramatu bezdomności i braku stabilnego miejsca życia i rozwoju.
Temat ten wielokrotnie podnosiliśmy, akcentując konieczność poprawy sytuacji matek z dziećmi poszukujących schronienia i pomocy w bardzo trudniej sytuacji życiowej.
Monar pomaga takim rodzinom w 9 swoich Domach dla Samotnych Matek z Dziećmi. 4 z tych placówek znajduje się na terenie Dolnego Śląska .
Dlatego miejscem konferencji jest Wrocław, stolica Dolnego Śląska a uczestnikami konferencji przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje pomocy samotnym rodzicom potrzebującym wsparcia. Na konferencji przedstawimy nasze propozycje organizacji pomocy, zaproszenie do współpracy z samorządem dla budowania stabilnego, wielowymiarowego systemu pomocy, który skutecznie pomoże samotnym rodzicom w ich trudnościach. Przedstawimy stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które zaopiniowało pozytywnie przesłaną do Ministerstwa procedurę organizowania i finansowania domów samotnej matki opracowaną przez Stowarzyszenie MONAR.

Do udziału w konferencji przyjęła zaproszenie Pani dr Mariola Racław badaczka samotnego rodzicielstwa z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pani Katarzyna Ponikowska Sędzia XIII Wydziału Cywilnego – Rodzinnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Podczas konferencji poznamy tez doświadczenia wrocławskich placówek publicznych udzielających pomocy ofiarom przemocy i rodzinom w sytuacji kryzysowej.

Konferencja jest wynikiem współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim a przede wszystkim współpracy z Panią Marta Waniszewską Wojewódzkim Koordynatorem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .

Chętnie podejmujemy współpracę i dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wierząc, że zyskamy sojuszników w samorządzie dla tych, którzy sami o siebie się nie upominają pozostając na marginesie społeczeństwa. Ważny jest dla nas los każdej matki i każdego dziecka, którzy doświadczają bezdomności, szukają ratunku przed przemocą, złym traktowaniem, bez oparcia w najbliższych, bez środków do życia i własnego miejsca.Mamy nadzieję, że efektem konferencji będzie silniejsza współpraca samorządu powiatowego i gminnego z naszymi placówkami na Dolnym Śląsku.

Deklarujemy gotowość do tej współpracy .