Aktualności

Rola Sportu w Terapii – projekt europejski

kethea 2 Miło nam poinformować, iż wspólnie z organizacjami: Kethea (Grecja), Coolmine (Irlandia), A-larm (Norwegia), Ceis Reggio Emilia (Włochy), Asosiacion Experientia (Hiszpania), Sport2live (Hiszpania), Equal Society (Grecja), Czekobanda (Czechy) oraz z Uniwersytetem Thessaly, Stowarzyszenie Monar inaugurowało projekt Reintegration Trough Sport + (Reintegracja przez Sport + ). Projekt poświęcony jest roli sportu w procesie terapeutycznym oraz rozwijaniu podstawowych umiejętności życiowych („life skills”) u osób wykluczonych społecznie. Wspólnie z pozostałymi partnerami wypracujemy poparty naukowo model uzupełnienie programów terapeutycznych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych o aktywność fizyczną. 

kethea 3 kethea 4