Aktualności

Rozpoczęła się realizacja projektu „Mój Dom bez Przemocy

Rozpoczęła się realizacja projektu „Mój Dom bez Przemocy – program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR”. Projekt będzie realizowany od czerwca 2014 r. do listopada 2015 r. w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez poprawę dostępności i jakości usług adresowanych do ofiar przemocy (w tym specjalistycznego poradnictwa), a także poprawę infrastruktury w placówkach, z których pomocy korzystają adresaci projektu.

Adresatami projektu są osoby wykluczone społecznie, a w szczególności podopieczni Domów Samotnych Matek prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR w Gdańsku, Turowie i Zgorzelcu – samotne matki z dziećmi i kobiety w ciąży. Liderem projektu jest MONAR, a partnerami w jego realizacji są Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Założenia projektu zostały przedstawione podczas zorganizowanego 6 czerwca w Warszawie seminarium z udziałem partnerów oraz kierowników placówek MONARU. W programie seminarium znalazły się m.in. wystąpienia Marzeny Bartosiewicz, zastępcy dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Marioli Racław z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawicielka MPiPS omówiła rządowe programy służące przeciwdziałaniu przemocy, pogratulowała też autorom projektu, który znalazł się wśród 16 wybranych do realizacji z ponad 360 zgłoszonych. Natomiast dr Mariola Racław przybliżyła obecnym obszary, nad którymi będą wspólnie pracować uczestnicy projektu, aby ich oferta pomocy jak najlepiej odpowiadała potrzebom ofiar przemocy.

Więcej informacji o projekcie