Wydarzenia

Samotne rodzicielstwo w obliczu przemocy – współpraca i edukacja – seminarium w Zopowych

Dnia 21 kwietnia 2017 roku na terenie wsi Zopowy w remizie OSP, udostępnionej nieodpłatnie przez Panią Sołtys Annę Sobolewską, odbyło się seminarium pod nazwą Samotne rodzicielstwo w obliczu przemocy – współpraca i edukacja, zorganizowane przez Stowarzyszenie Monar Dom Dla Samotnych Matek Z Dziećmi Markot w Zopowych. Patronat objęli Marszałek Województwa Opolskiego oraz Burmistrz Gminy Głubczyce.

Na wstępie kierownik Domu dla Matek z Dziećmi w Zopowych przywitał przybyłych Gości oraz przedstawił kadrę placówki, która z pełnym zaangażowaniem wspiera Mieszkańców placówki w drodze do zmiany.

Przemoc jest zawsze tematem delikatnym, choć sama jej istota zasadza się przecież na nadużyciach i brutalności w relacjach z innymi. Na spotkaniu profesjonaliści rozmawiali o zjawisku przemocy w kontekście relacji z najbliższymi – z członkami rodzin. Temat ten jest szczególnie trudny, dlatego też  warto wciąż stawiać na edukację i wypracowywać kierunki współpracy, by móc skutecznie uświadamiać ofiary przemocy.

W czasie seminarium poruszone zostały zagadnienia dotyczące przemocy seksualnej – wspaniały wykład połączony z dyskusją poprowadziła specjalistka Pani Joanna Górczyńska, która od wielu lat zajmuje się tym zagadnieniem. Kolejny temat dotyczył zjawiska przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia – prezentację w tym zakresie przedstawiła Pani Dorota Gurgul, specjalistka terapii uzależnień, która od wielu lat jest członkinią Stowarzyszenia Monar, z kolei Pani Elżbieta Szadura-Urbańska – psycholożka, specjalistka ds. przestrzegania praw dziecka w Biurze Rzecznika Praw Dziecka – zwróciła uwagę na to, jak pracować z rodzicami stosującymi przemoc, jak z nimi rozmawiać, ale także jak rozmawiać z ofiarami przemocy. Na koniec były wystąpienia prezentujące dwie placówki Monar – pierwszą przedstawił Pan Tomasz Hormański – terapeuta uzależnień z Domu Monaru w Zbicku – to placówka, w której na terapię mogą zgłaszać się uzależnione kobiety z dzieckiem, druga zaś to Dom dla Samotnych Matek z dziećmi w Zopowych, której działalność została przedstawiona przez kierownika placówki Pana Krzysztofa Stankiewicza. Pod koniec seminarium chętni mogli zapoznać się z wyglądem mieszkania w ww. domu i zwiedzić ogólnodostępną przestrzeń.

Przybyło około 30 osób z województwa opolskiego, przedstawicieli OPSów, PCPRów, ale również wielu Kuratorów Zawodowych.
Bardzo ucieszyła nas obecność przedstawiciela Policji Powiatowej z Głubczyc, którego czynny udział w czasie prelekcji, okazał się niezwykle pomocny.

Było to drugie seminarium organizowane przez placówkę w Zopowych, mamy nadzieję, że stanie się ono cykliczne i wpisze na stałe w kalendarz wydarzeń dla specjalistów z tej dziedziny.

konferencja 6

konferencja 4

konferencja 1

konferencja 5