Aktualności

Samotne rodzicielstwo, ubóstwo, wykluczenie społeczne a program 500+. Już 22 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie w Hotelu Ibis!

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (PK EAPN) wraz ze Stowarzyszeniem MONAR zaprasza na kolejne spotkanie Grupy Referencyjnej. Tym razem tematem przewodnim będzie:

Jak program 500 + wpłynął na sytuację samotnych rodziców, ubogich , zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Moderatorką spotkania będzie dr Mariola Racław z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przypomnijmy, że Polski Komitet EAPN realizuje projekt ze środków EAPN Europa, którego celem jest wypracowanie rekomendacji rozwiązań bieżących problemów osób najuboższych.

W ramach w projektu jest organizowana  seria spotkań, podczas których w gronie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, specjalistów z zakresu pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców i przedstawicieli administracji publicznej, dyskutować będziemy na ważne tematy społeczne i postaramy się wspólnie znaleźć rozwiązania problemów społecznych. Po spotkaniu powstanie stanowisko wraz  z rekomendacjami. Tym razem wśród gości znajdą się:

Piotr Zwaliński – wójt Gminy Dąbrówno, Aleksandra Kling – kierowniczka Domu Samotnej Matki Caritas w Zielonce, Rafał Skrzypczak – Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Justyna Kułakowska z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – samotna matka, Agnieszka Sikora – prezeska Fundacji po Drugie i dwie matki, Dorota  Kosmala – kuratorka sądowa z Wrocławia, Ilona Piniaś – kierowniczka DSM w Zbicko Monar i 3 matki, Krzysztof Stankiewicz – kierownik DSM Monar w Zopowych, pracownik socjalny i 2 matki z Ośrodka DOM  w Warszawie, Kamila Płowiec i Teresa Sierawska – pełnomocniczka ZG stowarzyszenia ds. wykluczenia społecznego.

 

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Komitetu EAPN

Miejsce spotkania: Hotel Ibis Warszawa-Stare Miasto ul. Muranowska 1.

Termin: 22 czerwca  2017 r. w godz. 11.00-14.00.

 

Zdjęcie znajduje się na www.flickr.com. Autor: Lars Plougmann