Aktualności

Jak skutecznie zabiegać o środki zewnętrzne

Kierownicy placówek MONAR-MARKOT z całej Polski uczyli się w Warszawie jak tworzyć i opisywać projekty starając się o dotacje na realizację programów dla swoich podopiecznych. Szkolenie zostało zorganizowane 9 maja w Centrum Pomocy Bliźniemu przy ul. Marywilskiej, przez Biuro Zarządu Głównego MONARU.

Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli to codzienność liderów organizacji pozarządowych. Od znajomości urzędowych procedur i umiejętności konstruowania wniosków i ofert konkursowych zależy często los ważnych projektów służących rozwiązywaniu problemów społecznych. Dlatego tak ważne jest podnoszenie kwalifikacji kadry NGO.

– Szkolenie jest przeznaczone dla osób aplikujących o środki z różnych źródeł. Uczymy pewnej logiki konstruowania projektów, uczulamy na kwestie formalne, które wydają się niekiedy drobiazgami, ale są brane pod uwagę przy ocenie wniosków – wyjaśnia Paweł Korliński, dyrektor Biura ZG MONARU.

Uczestnicy szkolenia uczyli się m.in. jak formułować cele, planować rezultaty projektów dbając o ich trwałość, jak uwzględniać przy tworzeniu wniosków innowacyjne rozwiązania. Duże zainteresowanie wykładem i aktywny udział kierowników placówek w warsztatowej części zajęć były sygnałem, że ta tematyka jest dla nich niezwykle istotna. Dlatego podobne szkolenia będą organizowane cyklicznie.