Aktualności

Sportowo i zdrowiej? Nowe projekty MONARU w Krakowie

Od 15 maja tego roku rusza projekt „Na zdrowie” skierowany do osób uzależnionych będących w trakcie lub po ukończonej terapii uzależnienia, a także do ich rodzin oraz środowiska. Jego uczestnicy będą mogli nauczyć się zmiany stylu życia i wypracować zdrowe wzorce aktywności.

Już wkrótce pacjentów MONARU z Krakowa spotkamy na trasach biegowych i w salach fitness, będzie też mowa o zdrowym odżywianiu na spotkaniu z dietetykiem a także możliwość wzięcia udział w fascynujących warsztatach kulinarnych. Wszystko okraszone zajęciami z profilaktyki i promocji zdrowia. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z koordynatorem- Dorotą Gurgul z krakowskiego MONARU.

Program profilaktyki i promocji zdrowia współfinansowany jest przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia gminy Kraków. Placówka ma też propozycję dla osób przewlekle uzależnionych. Jak redukować szkody związane z wieloletnim stosowaniem środków psychoaktywnych. Zakażenia, eksperymentowanie z substancjami odurzającymi np. dopalaczami, przedawkowania i zaburzenia psychiczne oraz somatyczne – to obraz choroby jaką jest uzależnienie. Aby przeciwdziałać jej konsekwencjom, Ośrodek MONARU w Krakowie realizuje projekt ze środków gminy Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Adresowany jest do osób uzależnionych przebywających na oddziale detoksykacyjnym. Terapeuci dążą do zmniejszenia liczby zatruć i przedawkowań, poprawy zdrowia osób uzależnionych i funkcjonowania psychospołecznego.

Screenshot_132  Screenshot_133  Screenshot_134