Aktualności

Spotkanie z ministrem w Kancelarii Premiera

Z przedstawicielami MONARU spotkał się 6 lipca minister Bartosz Arłukowicz, pełnomocnik premiera do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Rozmowa dotyczyła m.in. problemów osób bezdomnych. Przewodnicząca Zarządu Głównego, w imieniu naszego stowarzyszenia, zadeklarowała gotowość współpracy z biurem pełnomocnika.

W spotkaniu z ministrem Arłukowiczem wzięli udział Jolanta Łazuga-Koczurowska, szefowa MONARU oraz Robert Zieliński, dyrektor warszawskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. Omawiano m.in. plany rozwoju ośrodka oraz propozycje nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

– Pan minister jest osobą bardzo energiczną i autentycznie zaangażowaną w problematykę, którą się zajmuje. Mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie zaowocuje stałą współpracą – powiedziała Jolanta Łazuga-Koczurowska.

fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów