Aktualności

Spotkanie opłatkowe w Bobrowcu

Zima to wyjątkowo trudny czas dla osób bezdomnych, zwłaszcza tych, które z racji podeszłego wieku bądź niepełnosprawności, ze szczególnym trudem radzą sobie podczas mrozów. Właśnie z myślą o nich MONAR uruchomił 1 grudnia specjalistyczny ośrodek pod Piasecznem. Przed Bożym Narodzeniem mieszkańcy placówki spotkali się przy opłatku z sąsiadami z Bobrowca i okolic.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Bobrowcu posiada 70 miejsc. Jego mieszkańcy to osoby powyżej 50. roku życia, wśród nich są także niepełnosprawni. Mogą przebywać tu do 12 miesięcy, w tym czasie pracownik socjalny ośrodka stara się dla nich o miejsca w domach pomocy społecznej, lub o mieszkania socjalne, ew. komunalne. Placówka mieści się w budynku działającego jeszcze do niedawna hotelu (na zdjęciu). Jej działalność jest dofinansowywana z budżetu miasta stołecznego Warszawy.

Uruchomienie ośrodka spotkało się z zainteresowaniem mieszkańców Bobrowca. Doskonałą okazją, aby się lepiej poznać, było spotkanie opłatkowe, zorganizowane w ośrodku w piątek 21 grudnia. Oprócz mieszkańców Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Bobrowcu wzięli w nim udział bliżsi i dalsi sąsiedzi – z Bobrowca, Piaseczna i Chyliczek. Mieszkający w sąsiedztwie muzycy przyszli z gitarą i wieczór upłynął przy dźwiękach kolęd. Przed świętami mieszkańcy Bobrowca i okolic licznie odwiedzali ośrodek, przynosząc upominki – odzież, owoce, słodycze, itp.

– Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie i życzliwość. Dla naszych podopiecznych takie gesty są niezwykle ważne – podkreśla Olga Radziwon-Ghazouani.